website Humanistisch Verbond, 3 feb. 2011: ‘Centrale opslag biometrie onder steeds grotere druk’

“De centrale opslag van biometrische gegevens is onrechtmatig. Met deze eis stapte Privacy First samen met 21 andere eisers naar de rechtbank in Den Haag. Gisteren verklaarde de rechter de eisers echter niet-ontvankelijk. Toch verwacht Vincent Böhre van de burgerrechtenorganisatie dat centrale opslag er niet gaat komen. Want ook een Kamermeerderheid is tegen.

Böhre verbaast zich over het vonnis. ‘Het is een onbegrijpelijk vonnis. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de rechtbank snel van deze zaak af wilde.’

De rechtbank motiveerde het vonnis met de mededeling dat de Stichting Privacy First geen eigen belang heeft. En dat voor de andere eisers de rechtsgang naar de bestuursrechter openstaat. Burgers kunnen zelf naar de rechter stappen als zij zich in hun vrijheid aangetast voelen door het opslaan van hun biometrische gegevens in een centrale databank.

Böhre: ‘Dat is vreemd, want door ideële stichtingen wordt voortdurend de gang naar de civiele rechter gemaakt. We beraden ons als Privacy First nog op nadere stappen.’ (…)”

Lees HIER het hele artikel op de website van het Humanistisch Verbond.