Debatavond 19 september 2023 – ‘Privacy in Europa’

Op 19 september as. organiseert Privacy First weer een debatavond. Deze keer over de Europese wet- en regelgeving die onze privacy beïnvloedt. Laat u inspireren door de sprekers en discussieer mee. De toegang is gratis.

Na de zomervakantie organiseert Stichting Privacy First weer een debatavond:

  • datum en tijd: 19 september 2023, van 20 tot 22 uur
  • locatie: De Eendracht (zaal Hanenbalken, 2e etage), Hoogstraat 37, Abcoude.
  • thema: ‘Privacy in Europa’.

Nelleke Groen (voormalig bestuurslid van Stichting Privacy First) presenteert deze avond en voelt de sprekers en de genodigden nieuwsgierig en kritisch aan de tand over ‘Privacy in Europa’.

Privacy in Europa

Vanuit Europa is er veel aandacht voor onze persoonlijke data. In sommige gevallen is dit wenselijk, maar in andere gevallen roept het kritische vragen op. Zoals: de voorstellen over Open Finance, de gevolgen van de European Digital Health Space en de Digital Services Act. Tijdens onze vorige debatavond (16 mei jl.) bleken de standpunten over dergelijke onderwerpen sterk van elkaar te verschillen, met heftige debatten tot gevolg.

Goed beslagen ten ijs

Stichting Privacy First wil zich duidelijk en goed gefundeerd kunnen uitspreken over Europese onderwerpen. Hiertoe moeten standpunten worden geformuleerd die kloppen en helder zijn, nadat alle voors en tegens goed zijn onderzocht en doordacht. Daar hebben we ú voor nodig! Tegelijkertijd kunt u hier zelf ook veel baat bij hebben.

Aanmelden

De toegang is gratis. Maar meldt u zich vooraf wel graag aan! Dit kan middels ons online formulier of via ons algemene e-mailadres:

Onze sprekers:

Tijmen Wisman 

Tijmen Wisman werkte in het verleden voor het RFID Platform Nederland. In 2010 begon hij zijn promotieonderzoek naar privacy in het EU-beleid voor het Internet of Things (IoT). Zijn onderzoek richtte zich op verplichte IoT-systemen in huis en in de auto, slimme meters en eCall, en hoe de Europese Commissie het recht op privacy interpreteert en toepast in haar beleid en wetgevingsprocessen die deze verplichte systemen introduceren. Zijn onderzoek is inmiddels afgerond. Na zijn promotie-onderzoek houdt Tijmen zich nog steeds bezig met wetgeving vanuit de EU die invloed heeft op het recht op privacy en rechtsbescherming van burgers.

Naast zijn promotie-onderzoek is Tijmen sinds 2013 voorzitter van het Platform Burgerrechten, waar hij zich inzet voor de rechtsbescherming van burgers tegenover de datagedreven overheid. Hij was nauw betrokken bij de juridische procedure tegen het Systeem Risico Indicatie (SyRI) en verricht momenteel onderzoek naar de opvolger: het wetsvoorstel Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS), beter bekend als ‘Super SyRI’.

Tijmen zal een presentatie geven over het belang van Europese instellingen voor de fundamentele rechten van burgers én de gevaren afkomstig uit EU-wetgeving die deze zelfde fundamentele rechten kunnen ondermijnen.

Jan Smits 

Jan Smits is emeritus-hoogleraar Recht en Techniek aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Gedurende de eerste vijftien jaar van zijn aanstelling richtte zijn onderzoek zich voornamelijk op (standaardisatie in) telecommunicatie en digitale TV. In het laatste decennium lag zijn focus op privacybescherming en informatiebeveiliging. Hij ondervond dat niet-technische disciplines het moeilijk hebben aan een Technische Universiteit, omdat het geen kerndisciplines zijn voor een ingenieur. Maar juist de geestes- en sociale wetenschappen kunnen kleur en rijkdom geven aan technische opleidingen. Techniek en Recht raken elkaar op veel plaatsen in de maatschappij: zelfrijdende auto’s, smartphones, clouddiensten en medische apparatuur bijvoorbeeld. Maar op het gebied van technische standaardisatie maken niet juristen, maar ingenieurs ‘wetten’. Jan Smits is groot voorvechter van grondrechten en privacy.

Jan Smits gaat op deze avond spreken over AI en onze privacywaarborgen en grondrechten.

Eliëtte Vaal

Eliëtte Vaal is founding partner bij The Data Lawyers, een advocatenkantoor gespecialiseerd in IT- en gegevensbeschermingsrecht. Eliëtte is een ervaren advocaat en procesadvocaat in zaken over IT, privacy en vrijheid van meningsuiting. Ook adviseert zij nationale en internationale cliënten over complexe privacyzaken. Eliëtte spreekt regelmatig op congressen en seminars en publiceert in Nederlandse tijdschriften over internet- en informaticarecht. Zij is voorzitter van de privacycommissie van het Nivel en lid van de International Association of Privacy Professionals. Eliëtte is door Privacy First voorgedragen als bestuurslid van massaclaimstichting CUIC.

Eliëtte gaat deze avond spreken over het toepassingsbereik van de AVG en de privacywaarborgen in Europa.

Jona Walk

Jona Walk is arts in opleiding tot internist. Zij heeft haar doctoraal gehaald in malaria-vaccins. Jona is translationeel onderzoeker in immunologie en infectieziekten, en deed de afgelopen jaren o.a. onderzoek naar longschade bij coronapatiënten. Daarnaast heeft zij haar eigen authentieke blog op Jonawalk.com. De meesten kennen haar als woordvoerder en mede-initiatiefnemer van De Vierde Golf. Zij zet zich in voor de kracht van de dialoog. Jona tekent zich met de uitspraak: “Ik ben maar een persoon, ik heb niet het ultieme antwoord en velen zijn het niet met mij eens. Maar ik doe ook niet alsof. Ik probeer altijd mijn uiterste best te doen om het onderscheid te maken tussen feiten die tot stand gekomen zijn door het wetenschappelijke proces en wat mijn eigen interpretatie, hypotheses en politieke standpunten op basis van deze data zijn.”

Tijdens de debatavond zal Jona zich uitspreken over medische privacy in Europa vanuit een ethisch kader.