ANPR massa-surveillance

Onder de wet inzake Automatische Nummerplaat Herkenning (Automatic Number Plate Recognition, ANPR) belanden de reisbewegingen van miljoenen automobilisten continu 4 weken in een centrale politiedatabank, ongeacht of men ergens van verdacht wordt. Dit is een massale privacyschending. Privacy First voert een rechtszaak om deze wet buiten werking te stellen.

Privacy First voert al jaren strijd tegen de massale registratie van ieders reisbewegingen door ANPR-cameratoezicht: Automatische Nummerplaat Herkenning. Ondanks brede kritiek trad op 1 januari 2019 de controversiële ANPR-wet (art. 126 jj Sv.) in werking. Onder deze wet worden sindsdien middels talloze ANPR-camera’s de kentekens en locaties van miljoenen auto’s in Nederland continu 4 weken in een centrale politiedatabank opgeslagen voor o.a. opsporing en vervolging. Dit is totaal niet noodzakelijk, volstrekt disproportioneel en bovendien ineffectief, zo bleek de afgelopen jaren uit diverse onderzoeken. Toezicht ontbreekt en het systeem kan eenvoudig worden misbruikt. De huidige ANPR-wet vormt daarom een massale privacyschending en hoort niet thuis in een vrije democratische rechtsstaat. Na een eerder kort geding voert Privacy First sinds begin 2023 een bodemprocedure tegen de Staat om de ANPR-wetgeving buiten werking te laten stellen wegens strijd met Europees privacyrecht. Via Pro Bono Connect heeft Privacy First het advocatenkantoor CMS ingeschakeld om deze rechtszaak voor ons te voeren. Deze zaak wordt tevens gesteund door het Digital Freedom Fund. Gezien de Europese jurisprudentie terzake acht Privacy First de kans op een succesvolle rechtsgang buitengewoon hoog.

Op 17 januari 2024 verklaarde de rechtbank Den Haag Privacy First in deze zaak ontvankelijk. Dit tussenvonnis kan bredere precedentwerking voor vergelijkbare zaken krijgen. De inhoudelijke rechtszitting in onze ANPR-zaak zal plaatsvinden bij de rechtbank Den Haag op dinsdag 12 maart as. om 9.30u. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.