donatieknop english

Onze Filosofie

Logo_SPF-symbool-128px

Privacy First gaat in haar aanpak zoveel mogelijk uit van een professionele en op feiten gebaseerde benadering van de diverse issues. Behoud van vrijheid in de persoonlijke levenssfeer kan uitstekend samengaan met snel veranderende maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

 

Waar organisaties, bedrijven, overheden en verantwoordelijke personen zich niet houden aan het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal Stichting Privacy First direct handelend optreden via informatieve, politieke of juridische acties.

Via sponsorships, donaties en stortingen bij ABN AMRO op bankrekeningnummer NL95ABNA0495527521 kunt u ons direct helpen om tot actie over te gaan! Klik HIER voor meer informatie.

 

Onze visie op privacy

Privacy vormt de basis van onze democratische rechtsstaat. Privacy is een mensenrecht en fundamentele vrijheid en omvat naast de persoonlijke levenssfeer en ontwikkeling ook de bescherming van persoonsgegevens, vertrouwelijke communicatie en integriteit van persoon en lichaam. Het universele recht op privacy is een vereiste voor het kunnen uitoefenen van andere vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting en vrije pers. Het recht op privacy staat de laatste jaren echter onder grote druk. Privacy First vindt dat dit recht verdedigd moet worden door het te versterken en ziet privacy juist als een kans. Een kans voor bedrijven en organisaties om zich te profileren als privacy vriendelijk en een kans voor Nederland om internationaal een gidsland te zijn op het gebied van privacy.

Om van Nederland een gidsland op privacygebied te maken, zien we een aantal vergezichten en concrete handvatten. Met onze visie willen we een klimaat van voortdurend onderzoek en reflectie op privacyvraagstukken stimuleren. Gelukkig zijn wij niet de enigen in Nederland die zich sterk maken voor privacy. Steeds meer bedrijven en burgers zien in dat privacy geen belemmering voor innovatie is maar juist een kans. Privacy First wil dit pdfvisiedocument  dynamisch maken om mensen met goede ideeën de ruimte te bieden om bij te dragen aan een continue discussie over privacy in de Nederlandse samenleving. Bent u zo iemand met een goed idee? Of heeft uw organisatie ervaring op dit gebied die u graag wilt delen? We zoeken mensen die ‘Part of the Solution’ willen worden en met ons meedenken over een toekomstig privacyvriendelijk Nederland.

Doe mee! Contact

Lees meer over pdfonze visie 

Onze Partners

logo Voys Privacyfirst
logo greenhost
logo platfrm
logo AKBA
logo boekx
logo brandeis
 
banner ned 1024px1
logo demomedia
 
 
 
 
 
Pro Bono Connect logo 100
IIR banner

Volg ons via Twitter

twitter icon

Volg onze RSS-feed

rss icon

Volg ons op LinkedIn

linked in icon

Volg ons op Facebook

facebook icon